flexile-white-logo

Nye priser for Microsoft produkter

av | feb 11, 2022

Abonnementsvilkår for Microsoft skyprodukter

«New Commerce Experience» (NCE) er det nye navnet på Microsofts handelsprogram som inntil 1. januar 2022 ble kalt «Cloud Solution Provider program», CSP. Programmet er som før for Microsoft-partnere som tilbyr skytjenester til sin kunder. Med det nye programmet kommer det også nye abonnementsvilkår som regulerer hvordan du som kunde kan kjøpe og abonnere på skyprodukter; Microsoft 365-, Office 365-, Dynamics 365- og Power Platform-lisenser. Fra og med 10. mars 2022 kan en ikke kjøpe nye abonnement på det gamle Cloud Solution Provider programmet.

Med det nye programmet kan en velge 1, 12- eller 36-måneders abonnement med mulighet til å låse prisen. Månedsabonnement gir deg som kunde fleksibilitet til å øke og redusere antallet lisenser etter behov mot en 20 % høyere abonnementspris. Dersom en velger et 12- eller 36-måneders-program, kan en kun redusere antallet lisenser i en periode på 72 på timer den dagen abonnementet må fornyes. Utover det kan kunder når som helst øke antallet lisenser.

Det er for øvrig fullt mulig å kombinere ulike abonnementer. Det er også mulig å velge om en vil faktureres hver måned, eller for et år på forskudd. For SMB-markedet er Microsofts intensjon å forenkle lisensadministrasjon. En ønsker også å gi større tilgang til opplæring og å utplassere hjelp hos kunder. Økt fleksibilitet og flere muligheter for partner og mer forutsigbare kostnader er også et av målene.

Frem til slutten av mars 2022 tilbyr Microsoft 5 % rabatt for å stimulere til kjøp i den nye handelsplattformen New Commerce Experience​ (NCE). Rabatten er tilgjengelig for alle nye og eksisterende kunder som går over fra sine nåværende lisenser og kjøper abonnement med årlig bindingstid. Prisavslaget gjelder uavhengig av om en forhåndsbetaler månedlig eller årlig.

Inntil slutten av juni 2022 vil ikke Microsoft kreve 20 % høyere pris for abonnementer med én måneds binding. En rabatt på 16,7 % (matchende årlige forpliktelsespriser) gjelder for kunder som går over til nye handelsplattform New Commerce Experience​ (NCE). Rabatten vil bli brukt automatisk under kjøpet.

Følgende datoer kan være vært å merke seg

 • 01. januar 2022: New Commerce Experience​ (NCE) blir generelt tilgjengelig
 • 28. februar: Siste mulighet for å fornye lisenser basert på gamle priser
 • 01. Mars 2022: Nye listepriser for Microsoft-lisenser trer i kraft
 • 10. Mars 2022: Alle nye lisenser må gå igjennom New Commerce Experience​ (NCE)
 • 30. Juni 2022: Siste mulighet for å fornye abonnement i det gamle CSP-programmet
 • 01. Juli 2022: Det vil ikke lenger være mulig å fornye abonnement i det gamle CSP-programmet
 • 01. Juli 2023: All eldre abonnement må være fornyet og lagt inn i New Commerce Experience​ (NCE)

Følgende produkter får nye følgende prisøkning:

 • Microsoft 365 Business Basic 20%
 • Microsoft 365 Business Premium 10%
 • Microsoft 365 E3 13%
 • Microsoft 365 E3 9%
 • Office 365 E1 25%
 • Office 365 E3 15%
 • Office 365 E5 9%

Microsoft volum-lisens-program avslutter OLP

Microsofts Open License Perpetual lisens, (OLP), ble avsluttet for godt fra og med 1. Januar 2022. Programmet har vært Microsofts volumlisensprogram for små og mellomstore bedrifter i over 20 år. Betalingsmodellen for lisensen gav mulighet for engangskjøp hvor kunden deretter kunne eie rett til å bruke programvaren for evig og alltid. Etter hvert har dette programmet blitt utvidet med en opsjon for å kjøpe en lisens som gir rett til vedlikehold hvor en oppdatere og å oppgradere programvaren til siste versjon, (Software Assuranse). Med dette lisensprogrammet kunne man kjøpe lisenser up front. Dette til forskjell fra Microsoft 365-lisenser som man kjøper enten direkte eller gjennom et CSP-lisens program hvor man abonnerer på skybaserte løsninger pr. bruker pr. måned/år.

Open Value lisens eller Open Value Subscription?

Fra og med 1. januar 2022 tilbyr Microsoft kun to forskjellige «Open» avtaler, nemlig Open Value (OLV), hvor en nedbetaler lisenskostnaden over tre år for så eie lisensen for evig og alltid, eller «Open Value Subscription», (OVS), hvor man leier lisensen for en periode for 3 år. Begge programmene inkluderer vedlikehold, (Software Assuranse). Nytt av året er at en vil kunne betale for OLV-lisenser son en engangskjøp, («up front»), selv om det egentlig er en nedbetalingslisens. Prisen vil være den samme uavhengig av hvilken betalingsordning man velger. Om en ikke ønsker vedlikehold på lisensen må OLV-lisenser kjøpes igjennom en forhandler som selger Microsoft 365-lisenser. Microsoft anbefaler bedrifter å bruke Open Value (OVS)-programmet, altså leie, da koster mindre, vedlikehold er inkludert og er egnet for SMB-markedet som trenger minst fem lisenser.

OVS-lisens det mest lønnsomme alternativet?

Når en bedrift velger en Open Value, OLV, lisens kan ikke antallet lisenser reduseres selv om behovet for lisenser er mindre – Antallet kan kun økes. Med Open Value Subscription, OVS, kan bedriften øke og minske antallet lisenser en gang i året så lenge avtalen varer. Det vil si at en ikke trenger å betale for lisenser som en ikke har bruk for. Begge lisensprogrammene, OVL og OVS, er tilgjengelig for kommersielle virksomheter, private bedrifter så vel som utdanningsinstitusjoner offentlige organisasjoner. Om en velger en enterprise lisens i OVS-programmet må antallet lisenser som en betaler for, samsvare med antallet klienter i organisasjonen. Det vil si at antallet enterprise lisenser må økes og minskes tilsvarende som antallet datamaskiner i bedriften.

New pricing for Microsoft 365

Pricing and offers for Office 365, Dynamics CRM, Enterprise Mobility Suite, Azure, and more

Microsoft New Commerce Experience (NCE) og prisjusteringen som kommer i mars – ALSO Software

ALSO Software – Attend IT AS’s distributør av programvare fra Microsoft Corporation