For å hindre at uvedkommende kan logge på som deg og få tilgang til dine personlige data er det svært viktig å ha et sikkert passord. Når noen kan logge på som deg kan de også publisere informasjon på vegne av deg uten din tillatelse. For å unngå misbruk er det derfor essensielt å ha gode rutiner for håndtering av brukernavn og passord. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har følgende råd og anbefalinger:

  • Bruk to-faktor autentisering der det tilbys
  • Bruk unike passord (ett passord pr tjeneste)
  • Bruk passordhåndteringsprogrammer
  • Privat kan du også lage en passordliste, men beskytt dokumentet som et verdipapir
  • Alltid bytt standardpassord på produkter du kjøper
  • Bruk sterke passord som er vanskelig å gjette/knekke

Et sterkt passord er et passord som ikke lett lar seg gjette eller knekke av mennesker/datamaskin. For å få til dette er lengde og kompleksitet avgjørende. Følgende tabell gir en pekepinn på hvor lett et enkelt passord kan knekkes:

Kilde: Security.org / statista.com

Du kan sjekke om ditt passord allerede har blitt brukt på følgende nettside:

Have I Been Pwned: Pwned Passwords

Du kan også sjekke om en av dine e-postadresser har kommet på avveie:

Have I Been Pwned: Check if your email has been compromised in a data breach

NSM anbefaler bruk av passordhåndteringsprogrammer for sikker lagring av brukernavn og passord. Attend IT er forhandler av LastPass som anbefales av mange som har vurdert verktøyet: Tom’s Guide Verdict: «LastPass is still the best password manager in terms of features and user experience»

https://www.tomsguide.com/reviews/lastpass

For at ditt passordhvelv skal være helt sikkert anbefaler vi å bruke det sammen med en to-faktor-løsning, enten den som følger med LastPass, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, iPhone innebygde to-faktor eller Duo Two Factor Authentication app som Attend IT også er forhandler av: Two-Factor Authentication & Endpoint Security | Duo Security

Kontakts oss gjerne for råd og informasjon om sikker bruk av passord!