flexile-white-logo

SKYEN

 

Datasentertjenesten som består av en komplett plattform for kundens daglig IKT-behov, alt fra infrastruktur, strøm, basisdrift og forvaltning. Tjenesten er fleksibel i form av man ikke trenger å sette ut alle interne IKT-tjenester, men kanskje bare de mest kritiske og tjenesten kan bygges ut etter behov.

Datasentertjenesten fra Attend gir deg som kunde blant annet:

  • Skalerbarhet uten store investeringer
  • 24/7/365 overvåkning
  • Kontinuerlig beredskap
  • Sikker lagring av data
  • Sikkerhetskopi uten bekymringer
  • Minimum 99,5 % oppetid
  • Reduserte driftskostnader

Tjenesten leveres i form av virtuelle server, men kan også leveres som fysisk, dedikert maskinvare om behovet er slik.

 

Support- og Driftavtale

En avtale med oss sikrer at vi ivaretar deres interesser og sørger for en gunstigere pris når dere skulle trenge bistand.