flexile-white-logo

Hva er Microsoft Copilot

av | mai 30, 2024

Hva er Microsoft Copilot?

Er det bare hypet eller et nyttig verktøy som kan gjøre arbeidsdagen din enklere og mer effektiv? Produktet har vært ventet i lang tid, og nå er det endelig tilgjengelig på det norske markedet. Men hva er det egentlig?

Kort sagt er Microsoft Copilot en personlig assistent drevet av kunstig intelligens som kan hjelpe deg med å lage bedre dokumenter, regneark og presentasjoner. Den fungerer også som din personlige bibliotekar, som kan hjelpe deg med å finne verdifull informasjon i dokumenter, regneark, e-postmeldinger og mer. Verktøyet fungerer også som en analytiker ved å forstå innholdet i lagret informasjon og sette sammen tråder til en forståelig helhet.

Hva kan du bruke Microsoft Copilot til?

Eksempler på hvordan Copilot for Microsoft 365 fungerer i praksis inkluderer:

 • Outlook: Oppsummer innholdet i store e-posttråder.
 • PowerPoint: Gjør teksttunge lysbilder om til konsise punktlister for bedre klarhet.
 • Word: Omskriv avsnitt i en annen tone eller stil.
 • Teams: Oppsummer møter og chat-tråder

Flere eksempel:

 • Du arbeider på et prosjekt, og du leter etter en viktig dato noen har delt i et dokument du vagt husker. Prøv en ledemelding som dette: Forrige uke delte noen et dokument som definerte de viktigste leveringsdatoene for Project 101. Hva var de datoene?
 • Du må sørge for at du ikke har gått glipp av viktig informasjon fra prosjektlederen Ola. Prøv en ledemelding som dette: Oppsummer meldinger fra Sam i løpet av de siste to ukene. Kall opp viktige detaljer, for eksempel leveringer, forfallsdatoer og gjøremål for meg.
 • Du trenger viktige oppdateringer for et bestemt arbeidsprosjekt (Produkt 498). Prøv en ledemelding som dette: List opp utviklinger på Produkt 498 som vil være relevant for en leder som eier produktlanseringen, basert på samarbeid de siste fem arbeidsdagene.

Hva er forskjell på Microsoft CoPilot Og ChatGPT?

Microsoft CoPilot er mer enn bare OpenAI’s ChatGPT, fordi den er integrert i Microsoft 365. Faktisk er Copilot en sofistikert orkestreringsmotor og prosessor som kombinerer styrkene til store språkmodeller (LLMs) med Microsoft 365-apper og dine proprietære forretningsdata tilgjengelig via Microsoft Graph.

Forankret i kjernen av dine forretningsdata ligger styrken til Copilot for Microsoft 365, med et kontinuerlig fokus på sikkerhet, samsvar og personvern. Med sanntidsadgang til innholdet og konteksten din innenfor Microsoft Graph, kan Copilot generere svar dypt forankret i din forretningsinformasjon for å gi relevante svar og innsikter. Når den kombineres med din pågående arbeidskontekst, leverer Copilot presise, relevante og kontekstbevisste svar.

Personvern, sikkerhet og åndsverk i Microsoft Copilot

Microsoft tar personvern, sikkerhet og åndsverk på alvor når det gjelder Copilot.expand_more Her er noen viktige prinsipper:

Tilgangskontroll:

 • Begrensning til arbeidsdata: Copilot får kun tilgang til og behandler data innenfor Microsoft 365-miljøet ditt.expand_more Den kan ikke hente informasjon fra eksterne kilder eller personlige kontoer så fremt du ikke selv har brukt henvisninger til eksterne nettsteder uten behov
 • Brukerbaserte tillatelser: Copilot respekterer de eksisterende tillatelsesinnstillingene i Microsoft 365. Den viser kun informasjon som du har tillatelse til å se, og den kan ikke endre eller dele data uten din eksplisitte godkjenning.
 • Administrativ kontroll: Organisasjoner har full kontroll over hvilke data Copilot har tilgang til, og kan tilpasse innstillingene for å sikre at sensitiv informasjon er beskyttet.

Databehandling og lagring:

 • Sikker behandling: Copilot behandler data ved hjelp av Azure OpenAI-tjenester, en sikker skyplattform som følger strenge sikkerhetsstandarder.Azure OpenAI lagrer ikke dataene som behandles av Copilot.Dette betyr at informasjonen din ikke blir lagret på eksterne servere etter at behandlingen er fullført.expand_more
  Kryptering: All kommunikasjon mellom Copilot og Microsoft 365-tjenestene er kryptert for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang.

Åndsverk:

 • Ditt innhold er ditt: Alt innhold du oppretter med hjelp av Copilot tilhører deg. Copilot er et verktøy som hjelper deg med å uttrykke dine ideer, og det krever ingen eierskap til det du produserer.
  Ansvarlig bruk: Det er viktig å bruke Copilot på en ansvarlig måte og respektere andres åndsverk. Unngå å plagiere eller bruke andres arbeid uten tillatelse.

Microsoft er forpliktet til å beskytte personvernet ditt og sikre at dataene dine er trygge.expand_more Copilot er designet med dette i tankene, og Microsoft jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og personvernfunksjonene.

Hva kreves av lisenser?

Brukere må ha en av følgende grunnlisenser for å være kvalifisert for en Copilot for Microsoft 365-lisens:

 • Microsoft 365 Business Basic, Premium eller Standard
 • Microsoft 365 A3 eller A5 for lærere
 • Office 365 A3 eller A5 for lærere
 • Microsoft 365 E3 eller E5
 • Microsoft 365 F1 eller F3
 • Office 365 E1, E3 eller E5
 • Office 365 F3

*Bare tilgjengelig via registrering for Education Solutions (EES) eller Skytilbyder.

Pris pr. 30. mai 2024 for Microsoft Copilot for Microsoft 365: 3 950,- for 12 mnd. forhåndsbetalt, 12 mnd. binding

For å komme i gang må du også oppfylle følgende krav:

 • Microsoft 365-apper: Copilot vil være tilgjengelig i webversjonene av appene når en lisens er tildelt. Se implementasjonsveiledningen for Microsoft 365-apper for detaljer.
 • OneDrive-konto: Du må ha en OneDrive-konto for flere funksjoner innen Copilot for Microsoft 365, for eksempel lagring og deling av filer.
 • Outlook for Windows: For sømløs integrering av Copilot for Microsoft 365 med Outlook, anbefales den nye Outlook (Windows, Mac, Web, Mobile). Copilot støtter også klassisk Outlook (Windows).
 • Microsoft Teams: For å bruke Copilot for Microsoft 365 med Microsoft Teams, må du bruke Teams skrivebordsklienten eller nettleserklienten. Både den nåværende og den nye versjonen av Teams støttes.
 • Microsoft Loop og Microsoft Whiteboard: Du må ha Loop og Whiteboard aktivert for din organisasjon for å bruke Copilot for Microsoft 365 med disse verktøyene.

For mer informasjon:

Kontakt Attend IT As på telefon 23 37 23 00 eller klikk på følgende lenker:

Oversikt over Microsoft Copilot for Microsoft 365

What is Copilot for Microsoft 365?

Copilot Lab – Start reisen din med Copilot