flexile-white-logo

Microsoft med prisøkning fra 1.mars 2022

av | feb 24, 2022

Microsoft øker sine priser i varierende grad på hele 365-produktporteføljen fra 1.mars 2022. Dette skjer samtidig med innføring av ny lisensieringsordning kalt NCE (New Commerce Experience). Det vil være mulig som før å kjøpe lisens på månedlig basis. Månedlige avtaler vil få en prisøkning på 10-25%. Justeringer på lisensantall vil være like fleksibelt som i dag.

Ny lisensmodell med en binding på 12 måneder vil kunne gjøre at man unngår denne prisøkningen. Fleksibiliteten ved å binde seg vil bli redusert med en del ny punkter som blir tatt inn i lisenskjøpsavtalen, disse finner du under pristabellen nedenfor.


Produkt

Ny pris

u/binding

Ny pris

12mnd/binding

Microsoft Exchange Online Plan 1  42,- 35,-
Microsoft 365 Business Basic  64,- 53,-
Microsoft 365 Business Standard 132,- 110,-
Microsoft 365 Business Premium 233,- 194,-
Office 365 E3  244,- 234,-
Power BI Pro  106,- 88,-

Ved å inngå avtale med 12 måneders binding, tilføres det noen punkter man må akseptere:

  • Kunden forpliktes til holde det samme lisensuttak som minimum i hele 12 måneders perioden.
  • Man kan øke antall lisenser, men ikke redusere før avtalen løper ut.
  • Det kan mikses lisenser både med og uten binding.
  • Du forplikter deg til samme lisensforhandler i bindingstiden med noen forbehold.
  • Du slipper derimot den varslede prisoppgangen med virkning fra 1.mars.