flexile-white-logo

Microsoft med prisøkning fra 1.mars 2022

Microsoft øker sine priser i varierende grad på hele 365-produktporteføljen fra 1.mars 2022. Dette skjer samtidig med innføring av ny lisensieringsordning kalt NCE (New Commerce Experience). Det vil være mulig som før å kjøpe lisens på månedlig basis. Månedlige...

Hjemmekontor-fast? Følg disse rådene!

I disse tider oppfordres arbeidsplasser til å sørge for at de som har mulighet jobber fra hjemmekontor. Dette er et viktig tiltak i å begrense kontakt mellom mennesker for å unngå at smittespredning går ut av kontroll. Vi har samlet noen gode tips og råd som kan...