Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 2023-07-19.

Eieren av dette nettstedet er:

Attend IT AS AS
Brobekkveien 80
Norge
E-post: on.dnetta@tsop
Telefonnr: +4723372300
MVA ID: 990607397

Juridisk(e) representant(er) for Attend IT AS AS:

Frode Trøan

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene under lisens- eller registreringsnummeret:

990607397

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.