Microsoft øker sine priser i varierende grad på hele 365-produktporteføljen fra 1.mars 2022. Dette skjer samtidig med innføring av ny lisensieringsordning kalt NCE (New Commerce Experience). Det vil være mulig som før å kjøpe lisens på månedlig basis. Månedlige avtaler vil få en prisøkning på 10-25%. Justeringer på lisensantall vil være like fleksibelt som i dag.

Ny lisensmodell med en binding på 12 måneder vil kunne gjøre at man unngår denne prisøkningen. Fleksibiliteten ved å binde seg vil bli redusert med en del ny punkter som blir tatt inn i lisenskjøpsavtalen, disse finner du under pristabellen nedenfor.

Produkt Ny pris
u/binding
Ny pris
12mnd/binding
Microsoft Exchange Online Plan 1  42,- 35,-
Microsoft 365 Business Basic  64,- 53,-
Microsoft 365 Business Standard 132,- 110,-
Microsoft 365 Business Premium 233,- 194,-
Office 365 E3  244,- 234,-
Power BI Pro  106,- 88,-

Ved å inngå avtale med 12 måneders binding, tilføres det noen punkter man må akseptere:

  • Kunden forpliktes til holde det samme lisensuttak som minimum i hele 12 måneders perioden.
  • Man kan øke antall lisenser, men ikke redusere før avtalen løper ut.
  • Det kan mikses lisenser både med og uten binding.
  • Du forplikter deg til samme lisensforhandler i bindingstiden med noen forbehold.
  • Du slipper derimot den varslede prisoppgangen med virkning fra 1.mars.

Nye abonnementsvilkår for Microsoft skyprodukter

«New Commerce Experience» (NCE) er det nye navnet på Microsofts handelsprogram som inntil 1. januar 2022 ble kalt «Cloud Solution Provider program», CSP. Programmet er som før for Microsoft-partnere som tilbyr skytjenester til sin kunder. Med det nye programmet kommer det også nye abonnementsvilkår som regulerer hvordan du som kunde kan kjøpe og abonnere på skyprodukter; Microsoft 365-, Office 365-, Dynamics 365- og Power Platform-lisenser. Fra og med 10. mars 2022 kan en ikke kjøpe nye abonnement på det gamle Cloud Solution Provider programmet.

Klikk for å lese hele innholdet… «Nye priser for Microsoft produkter»MFA (Multi Faktor Aksess)

To-faktor autentisering er som kjent en metode for å begrense tilgang til tjenester, informasjon og ressurser. To-faktor autentisering gir er et ekstra “lag” med sikkerhet som gjør det vanskelig for uvedkommende å få til gang noe de ikke skal ha tilgang til eller prøve å opptre på vegne av en annen. BankID er det mest kjente eksemplet. For å logge inn kreves det to ulike ting. Det krevet noe du vet (altså passordet ditt) og noe du har (altså passordkalkulator eller mobiltelefon).


Klikk for å lese hele innholdet… «MFA + Betinget tilgang»WiFI, trådløst nett, et kjært barn med mange bruksmuligheter. Det pulserende hjertet i samfunnet anno 2019. Det tekniske produktet du verken ser, hører eller kan ta på – men som bygger den fundamentale grunnsteinen i enhver moderne bedrift.

 

Like viktig som kaffe.

Når din bedrift tar imot gjester forteller ryggmargrefleksen deg at du skal tilby kaffe, et sted å sitte og kanskje til og med noe godt å knaske på. Kundene dine ser på dette som en selvfølge, selv om de kanskje takker nei til tilbudet. Trådløst nettverk, internettilgang der de er derimot, er noe de aldri vil takke nei til. Viktigheten av å ha et trådløst nettverk tilpasset din bedrifts behov og samtidig kunne tilby ventende gjester tilgang til internett via et nettverk som er adskilt fra deres arbeidsnettverk er viktigere enn noen gang! Enten du er et kjøpesenter, en nisjebedrift, frisør eller et helseforetak vil dine kunder forvente en rask, god og sikker internettilkobling, trådløst, som tatt ut av løse luften.

Klikk for å lese hele innholdet… «Lufta er for alle – Sikre, trådløse nettverk, med mening.»


I 2018 påpekte Verizon i sin årlige «Data Breach Investigations» at 81 prosent av hacker-relaterte datainnbrudd  involverte enten stjålne eller svake passord. I praksis betyr dette at kunnskapen om passord, deres styrker og svakheter, er for dårlig i blant den generelle befolkningen. Nettkriminelle forbedrer stadig sine metoder og god passordkultur, passordholdninger og god kunnskap om passordene sine styrker og svakheter er vesentlige elementer for å forhindre datainnbrudd. Vi ser på en liten liste over punkter det er viktig å tenkte igjennom når man lager passord eller setter regler og rutiner for passord.

Klikk for å lese hele innholdet… «Hvorfor passord ikke bare er lurt.»