Sub-processors

Underleverandører i og utenfor EU

AUTOTASK

Autotask drifter og leverer vårt saksbehandlingssystem for support og kundehenvendelser. Informasjon relatert til saksbehandling og oppfølging av prosjekter registreres i dette systemet og data lagres på Autotask sine servere i EU. Autotask ved moderselskap Datto Inc. kan velge å kjøre administrative paneler o.l. fra sine servere i USA. Disse vil inneholde metadata og kunne fremvise personinfo lagret i EU/EØS. Datto Inc. og deres underselskaper er selvsertifisert etter EU-U.S. Privacy Shield rammerverket samt Swiss-U.S. Privacy Shield rammeverket og forplikter seg i henhold til databehandleravtale med Attend å følge prinsippene og reglene som ligger til grunn her.

SYSE AS

Primært bestilles og administreres domenenavn igjennom Syse. Attend har og levert epost igjennom Syse – dette er eventuelt regulert i den enkelte avtale. Data og personopplysninger som er relevante her vil lagres primært på Syse sine servere driftet i Norge med mindre annet er beskrevet i Syse sin Personvernerklæring.

INTRANET DISTRIBUSJON

Intranet Distribusjon leverer en overvåkningsløsning, mailvasktjenester og deler av backupløsningen vår.

MICROSOFT

Microsoft er en breddeleverandør av programvare og tjenester som er benyttet som grunnpilar i våre leveranser. Dette omfatter programvare og operativsystemer som er installert og driftet i våre datasentre samt deres skytjenester innenfor Office 365/Microsoft 365 og støttende tjenester som, men ikke begrenset til, Sharepoint, Dynamics, Office Online, mm. Data vil bli lagret i Microsoft sine datasentre i EU for de relevante skytjenester levert.

 

Underleverandører utenfor EU

Vi har ingen underleverandører som behandler data på vegne av våre kunder utenfor EU.