flexile-white-logo

Legesenter

Lege og IT – hånd i hånd

 

Du som lege ønsker å være der for pasientene dine, se helhetsbildet og forstå de bakenforliggende symptomene uten at pasienten nødvendigvis må ha inngående medisinsk kunnskap. På samme måte ønsker Attend å ta del i din hverdag ved å levere fagsystemer som fungerer best mulig, hele tiden, når du trenger dem, uten at du trenger å kunne snakke bits og bytes for å kunne bruke verktøyene.

IKT-tjenestene som bygger fagsystemene skal selvfølgelig fungere når du trenger dem. Dette er også grunnen til at Attend er der for deg når det er behov. Vi er kun en kort telefon eller e-post unna og hjelper deg både via fjernsupport eller oppmøte når det er nødvendig.

Sikkerhet og erfaring

Vi i Attend har over 10 års erfaring med leveranser av moderne og skreddersydde IKT-tjenester til helsesektoren.

Vi har god kontroll på gjeldende lov- og forskriftskrav og hvordan levere tjenester som ivaretar disse. Både med hensyn til personvernlovgivning (GDPR, pasientsikkerhet, personvern), Normen og informasjonssikkerhet.

Våre løsninger vil tilpasses og skreddersys dine behov. Vi etablerer sikre soner i nettverket som sikrer integritet og konfidensialitet for journalsystem og pasientens helse- og personopplysninger. Vi sørger for at det kun er autoriserte brukere som har tilgang til de data de har behov for å utføre den behandling som er nødvendig. Fagsystem, Helsenett-tilgang og muligheter for hjemmekontor presentert på en brukervennlig og enkel måte slik at du kan fokusere på pasienten.

Helsenett

Attend er partner med NHN Norsk helsenett (Helsenettet) og leverer tjenester over denne elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og omsorgssektoren. Dette gir en enkel og sikker samhandling med andre virksomheter.

I stigende grad ønsker både leger og pasienter å bruke internett til å bestille timer, resepter og attester samt å stille og besvare enkle helsespørsmål. Dette er mulig å gjøre på en sikker måte innenfor dagens teknologi og regelverk, samtidig som kravet til at legen fører pasientjournal blir ivaretatt.

Alle som knytter seg til Helsenettet er, gjennom avtalen om tilknytning, forpliktet til å følge Normen.

Forenkling av hverdagen

Vår erfaring med digitalisering, modernisering og standardisering av fagprogramvare og IT-tjenester på legekontor og legesenter bidrar til å gjøre det enkelt for deg å levere en effektiv og sikker pasientbehandling av høy kvalitet!

Vi forstår hva som er viktig for deg og leverer digitale verktøy etter deres behov. På denne måten kan du la trege IKT-systemer og problemer i hverdagen bli en sak fra fortiden. Nå kan du fokusere på å gjøre pasientreisen mest mulig sømløs.

PC / Mac og Hjemmekontor

Våre tjenester leveres på en plattformuavhengig løsning. For deg betyr det at du kan benytte den maskinvaren du selv ønsker for å få tilgang til fagsystemer, enten du bruker en PC eller en Mac.

Har du behov for å utføre arbeid utenfor legekontoret/legesenteret? Vi i Attend leverer sikre systemer som gir enkel og trygg tilgang til de verktøy du benytter på kontoret, slik at du kan få jobben gjort enten du er på hjemmebesøk eller på hytta.

Neste steg

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om deres visjoner og mål – så finner vi sammen ut hvordan deres behov kan dekkes!

 

Les mer om: Klinikk